Strona główna Badania odpłatne
Badania odpłatne

CENNIK ODPŁATNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

 1. Porada lekarska dla cudzoziemców - 50 zł
 2. Wizyta lekarska - 30 zł
 3. Wizyta lekarska domowa - 60 zł
 4. lniekcja domięśniowa - 10 zł
 5. lniekcja dożylna - 15 zł
 6. Pomiar R/R - 5 zł
 7. Zaświadczenie lekarskie - 20 zł
 8. Wykonanie EKG z opisem - 20 zł
 9. Pomiar cukru glukometrem - 10 zł
 10. Ważenie osób - 3 zł
 11. Inhalacja - 7 zł

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Sporządzenie 1 strony kopii - 0.43 zł
 2. Sporządzenie 1 strony odpisu lub wyciągu - 4.35 zł
 3. Sporządzenie odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych - 2.90 zł
 4. Opłata za przesłanie pocztą przesyłki - min. 3.50 zł