Strona główna Pomoc doraźna
Pomoc doraźna

W nagłych przypadkach, poza godzinami pracy przychodni, to znaczy:

  • w dni powszednie od godz. 18.00 do 08.00
  • w dni wolne od pracy - całodobowo

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych.

W Gdańsku:

COPERNICUS Podmiot Leczniczy,

......................... Al. Jana Pawła II 50, tel. (58) 768 46 84

......................... ul. Powstańców Warszawskich 1/2, tel. (58) 764 06 40

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku

............................do 18 roku życia: ul. Polanki 119, tel.(58) 550 93 02

........................... powyżej 18 roku życia: 7 Szpital Marynarki Wojennej ul. Polanki 117, tel. (58) 552 62 65

Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku, ul.Świętokrzyska 4, tel. (58) 763 98 80

Przychodnia Rodzinna MEDICA PLUS w Gdańsku, ul. Stanisława Lema 21, tel. (58) 340 54 70

gdzie dyżur pełnią lekarze:

  • lekarz internista
  • lekarz pediatra
  • pielęgniarka

W przypadku pogorszenia zdrowia wymagającego wizyty domowej (ale nie zagrożenia zdrowia lub życia) można zamówić opiekę wyjazdową.

Powyższe dane i więcej na stronie http://www.nfz-gdansk.pl/