Strona główna Poradnie
Poradnie

W Przychodni Kaletnicza s?u?ymy pacjentom pomoc? w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. oglnej) oraz pediatrycznej (dla dzieci).

Pacjentw potrzebuj?cych pomocy specjalisty kierujemy (po uzyskaniu skierowania od lekarza oglnego) do przychodni specjalistycznej.