Strona główna Ważne dla pacjentów W jakich sytuacjach i dla kogo potrzebne jest skierowanie
W jakich sytuacjach i dla kogo potrzebne jest skierowanie PDF Drukuj Email
sobota, 06 marca 2010 22:13

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawię - oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń - ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • leczenia uzdrowiskowego,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • opieki nad przewlekle chorymi.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego.

Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawię lekarz prowadzący pacjenta.

Należy pamiętaę, że na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrowaę tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie!

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

 • dermatologa,
 • ginekologa i położnika,
 • okulisty,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Skierowania nie muszą także przedstawiaę następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gru?licę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia.

Poprawiony: sobota, 06 marca 2010 22:26